Vizita pe acest site nu implică faptul că sunteți obligat să furnizați informații despre dvs. înșivă. Pentru tine de a oferi unele informații personale, datele colectate de pe acest site vor fi utilizate în scopul, în modul și cu limitările și drepturile prevăzute în Legea 15/1999 din 13 decembrie, Protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, datele dvs. personale colectate prin intermediul acestui site vor fi supuse procesării automate sau nu în fișierele noastre înregistrate în mod corespunzător în RGPD Scopul fișierelor este de a gestiona cererile și de a le răspunde și tipic serviciilor sale cu scop corporative, informare, instruire și de marketing oferite de Koker ROMANIA precum și transmiterea de informații prin poștă sau în format electronic, care pot fi considerate de interes pentru serviciile furnizate Koker Romania pot păstra datele odată ce relația cu utilizatorul a fost finalizată pentru a se conforma obligațiilor legale.

Garantați că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și se angajează să notifice orice modificare sau modificare a acestora.

În cazul în care datele furnizate de dvs. au fost utilizate pentru un scop diferit pentru care au fost colectate, va fi necesar acordul prealabil al părților interesate.

În KOKER ROMANIA am adoptat toate măsurile necesare pentru a garanta securitatea și integritatea datelor dvs., precum și pentru a evita modificarea, pierderea, tratamentul sau accesul neautorizat.

Informațiile solicitate pe site-ul nostru sunt obligatorii. Refuzul de a furniza informațiile solicitate nu înseamnă nicio prevedere sau incapacitate de acces la serviciul pentru care sunt solicitate.

Colectarea datelor și scopurile acestora

Vă sfătuim să citiți această Politică de confidențialitate și condițiile de utilizare și de cumpărare înainte de a utiliza serviciul nostru.

Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt veridice și exacte și se angajează să notifice orice modificare sau modificare a acestora. În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale unor terțe părți, sunteți responsabil de informarea și de obținerea consimțământului ca acestea să fie furnizate în scopurile indicate în secțiunile corespunzătoare. Orice pierdere sau daune provocate platformei Koker ROMANIA sau persoana responsabilă de platforma sau de orice terță parte prin comunicarea de informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare trebuie să fie responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

KOKER ROMANIA, în calitate de responsabil, vă va trata datele personale în următoarele scopuri:

  • Gestionați-vă înregistrarea ca utilizator al platformei: Datele personale pe care le furnizați vor fi procesate pentru a vă identifica ca utilizator al platformei și vă va oferi acces la diferitele sale funcționalități, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.
  • Procesați dezvoltarea și îndeplinirea comenzilor dvs. în contractul de vânzare încheiat cu noi.
  • Pentru a vă putea contacta prin e-mail, apeluri telefonice, trimiterea de SMS-uri sau alte mijloace electronice de comunicare echivalente cu privire la actualizări sau comunicări informative legate de funcționalitățile, produsele sau serviciile contractate.
  • Adresați-vă solicitărilor sau solicitărilor făcute prin canalele Serviciului Clienți disponibile pe pagina noastră.
  • Abonarea la newsletter-ul nostru

Înregistrarea în Newsletter oferă informații despre produsele și serviciile noastre prin diverse mijloace de comunicare telematică, cum ar fi e-mail, SMS, apeluri telefonice sau alte mijloace echivalente de comunicare.

Abonamentul la buletinul informativ al KOKER ROMANIA implică utilizarea datelor dvs. personale pentru a le pune la dispoziție scopul. (Publicitate, informații, oferte, promoții etc.). Vă informăm că datele personale referitoare la achizițiile, gusturile și preferințele dvs. pot fi folosite în scopul analizei, generării de profile de utilizare, studiilor de marketing, studiilor de calitate și îmbunătățirii interacțiunii cu clienții noștri.

Drepturile de protecție a datelor

KOKER ROMANIA se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. personale și să garanteze exercitarea drepturilor dvs. În orice moment puteți avea acces la datele dvs. și le puteți rectifica sau anula.

Koker ROMANIA informează în mod expres și asigură utilizatorii că datele lor cu caracter personal nu vor fi dezvăluite în nici un caz către terțe părți și, în cazul puțin probabil că ar orice transfer de date cu caracter personal efectuate, să fie căutate forme anterioare consimțământul expres, informați și neechivoc de către deținătorii acestora. Fără a aduce atingere celor de mai sus, KOKER ROMANIA poate comunica datele personale ale utilizatorilor către terți pentru a efectua livrări de mărfuri; procesarea plăților prin card de credit / debit; verificarea statutului de credit și colectarea datoriilor și efectuarea de controale antifraudă, precum și îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate față de clienți.

Varsta majoritatii

KOKER ROMANIA este preocupat de viața privată și protecția minorilor pe internet. Site-ul nostru este destinat să fie utilizat de publicul larg și nu pentru folosirea minorilor.